Manne Forssberg är skribent och föreläsare.
Kontakt: manne@manneforssberg.se